Hvad kan der opnås lån til?

 
Fonden kan yde lån til investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med oprettelse af ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af virksomheds produktion med nye produkter, eller grundlæggende ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces.

Ved materielle anlægsaktiver forstås blandt andet bygninger, driftsmidler og inventar. Ved immaterielle aktiver forstås blandt andet patentrettigheder og licenser.

En uafhængig investors overtagelse af anlægsaktiver, som er direkte knyttet til en virksomhed, der er lukket eller ville være blevet lukket, hvis ikke en sådan overtagelse havde fundet sted, vil kunne støttes.

 

Derudover kan Erhvervsfonden - i særlige tilfælde - yde lån til generationsskifter.

 

For så vidt angår landbruget, se mere under punktet Den animalske Fond.

 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne ringes op vedrørende Bornholms Erhvervsfond.