Penge fra salg af svenskehuse har skabt udvikling i mere end 40 år

 
Bornholms Erhvervsfond har eksisteret siden starten af 1970'erne. Fonden har gennem årene været med til at gøre en lang række bornholmske erhvervsprojekter mulige.

HISTORIEN


Da Bornholms Erhvervsfond blev stiftet i 1972 var det med startkapital på 10 millioner kr.. De otte millioner kr. blev indskudt af staten, mens de daværende fem bornholmske pengeinstitutter stillede med i alt to millioner kr.


Midlerne fra staten stammede overvejende fra salg af 300 svenske træhuse, der blev bygget i Rønne og Nexø efter russernes bombardement af de to byer i slutningen af 2. verdenskrig. Husene var en gave fra den svenske stat.

I begyndelsen af 1990' erne var næsten alle Fondens penge lånt ud, og samtidig var det meget svært for det bornholmske erhvervsliv at skaffe finansiering til nye projekter ad traditionel vej. Men i 1993 besluttede regeringen i forbindelse med den såkaldte 'bornholmerpakke' at udvide Bornholms Erhvervsfond med 50 millioner kr.

Pengene blev bragt til veje ved, at staten indskød 40 millioner kr., mens Danske Bank og Nordea stillede med i alt 10 millioner kr. I foråret 2007 foretog DiBa Bank et indskud på 2 millioner kr.

 

 

 

 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne ringes op vedrørende Bornholms Erhvervsfond.