Erhvervsfondens aktiviteter er reguleret af EU

 

Lån vil blive ydet i henhold til EU´s de minimis-forordning, hvilket betyder at en virksomhed samlet set ikke må modtage støtte der overstiger EUR 200.000 indenfor en periode af 3 år.

 

Der henvises til Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte [EUT L 352/1 af 24. december 2013].


I henhold til de gældende statsstøtteregler vil lån til særlige brancher/projekter skulle ydes til en rente svarende til EU's referencerente + en margin afhængigt af ansøgers rating m.m.

 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne ringes op vedrørende Bornholms Erhvervsfond.