Den Animalske Fond (DAF)

 
Den Animalske Fond kan yde lån i forbindelse med investering i etablering/udvidelse af malkekvægs- og svinebesætninger samt ved omlægning af driftsform.

Med det formål at opretholde og udvikle den animalske produktion på Bornholm og sikre tilstrækkelige leverancer til Bornholms Andelsmejeri og Danish Crowns slagteri i Rønne, er der mellem parterne og Bornholms Erhvervsfond indgået følgende aftale om at stille lånekapital til rådighed i forbindelse med investeringer i bornholmske bedrifter.

 

Den Animalske Fond kan yde lån i forbindelse med investering i etablering/udvidelse af malkekvægs- og svinebesætninger samt ved omlægning af driftsform.

 

Der kan maksimalt udlånes kr. 1.200.000,- pr. bedrift, og lånet vil blive udmålt under hensyntagen til størrelsen af investeringen i bygninger, inventar og besætning.

 

I forbindelse med den indgåede aftale om at udvide antallet af slagtesvin med 50.000 svin ved udgangen af 2017 er lånegrænsen midlertidigt forhøjet til 2 mio. kr. for så vidt angår producenter af smågrise og slagtesvin.

 

Lånene skal i henhold til EU's støtteregler ydes med en rentesats, der svarer til referencerenten + en margen afhængig af bedriftens rating og sikkerhedsstillelse.

 

Lånene er afdragsfrie de første 2 terminer, og afvikles derefter over 9 år. Der betales p.t. ikke stiftelsesprovision ved etablering af lån.

 

Ved investeringer i smågriseproduktioner er det en betingelse at grisene aftages af bornholmske slagtesvineproducenter.