Bornholms Erhvervsfond Billige lån til bornholmske virksomheder

 
Bornholms Erhvervsfond yder støtte i form af lån eller eventuelt tegning af aktier eller anparter til nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm

Bornholms Erhvervsfond yder støtte i form af lån eller eventuelt tegning af aktier eller anparter til nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Bornholms Erhvervsfond yder lån til nyinvesteringer i anlægsaktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af virksomheds produktion med nye produkter, eller grundlæggende ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces.

Bornholms Erhvervsfond kan endvidere yde lån til visse former for virksomhedsoverdragelse, såfremt overdragelsen er forbundet med en gennemgribende ændring i den overdragne virksomhed, herunder drifts- og ejerforhold.

Bornholms Erhvervsfond administrerer også 'Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Den henvender sig til iværksættere og initiativer, der positivt påvirker beskæftigelsen på Bornholm.

 

 Hans -henrik

Hans-Henrik Thiesen

Direkte tlf: 88 18 41 32 
Tlf. 56 95 73 00  
hht[at]bornholm.biz

 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne ringes op vedrørende Bornholms Erhvervsfond.